Oficines 22
Reforma d'oficines d'un espai comercial
Novembre 2008

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: Vicenç Prats (fotògraf)


L’encàrrec de l’empresa Suministradora del Vallès per a reformar les seves instal·lacions en la seva seu principal va generar un Pla Director d’Usos que ens marcà quines eren les diferents fases d’actuació, sempre tenint en compte que s’havia de simultaniejar les reformes amb l’activitat empresarial en marxa.

La primera fase d’actuació comprenia la zona de vendes telefòniques. L’àrea a ocupar havia quedat definida en l’esmentat Pla Director, es tractava d’una part en contacte amb el taulell de vendes i la façana a carrer.

A part de donar cabuda a nou persones assentades i a la biblioteca de catàlegs necessaris calia prestar atenció als requeriments de privacitat alhora que proximitat amb el client. Aquesta relació es resolt amb el tractament dels límits. S’utilitzen elements de mobiliari que no arriben mai al sostre i que en funció de la seva alçada ens indiquen quina relació tenen amb l’espai adjacent.

La definició del mobiliari pren important rellevància, ja que, es busca definir el mobiliari tipus que serveixi per la resta d’actuacions a emprendre. S’escull un sistema de mobiliari que ens permet llibertat en el disseny basat en el treball amb perfils estandaritzats d’alumini extrudit i taulers fenòlics.