Habitatge 21

Casa unifamiliar entre mitgeres

Novembre 2005

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: Raül Ramon ( arquitecte tècnic)


xDescarregar plànols