Habitatge 186
Reforma integral d'habitatge entre mitgeres a Sabadell
Setembre 2006

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: David Lamolla Kristiansen (càlcul estructura) i Vicenç Prats (fotògraf)


L’objecte del projecte és la rehabilitació d’una casa entre mitgeres de doble casal i la creació d’un local comercial. El lligam sentimental del client amb la finca expliquen la prudència de la intervenció que manté en gran mesura els principals trets de la casa.

La solució persegueix obtenir un habitatge més diàfan i lluminós en el marc de la premissa que es conservaran les obertures en els murs, ja siguin aquests façanes o el mur de càrrega central. Això implica treballar amb l’esponjament de la planta a través de la llum natural i les visuals creuades.

L’aparició d’un pati de llums i una lluerna , com a treball lumínic, sumat a la col·locació dels nuclis de banys i armaris separats de la mitgera central ens ofereixen com a resultat la vivència d’una casa molt més fluïda sense prescindir de la intimitat requerida pels espais.

El següent focus del projecte el constitueix l’escala d’accés. Es manté el primer tram i es refà el segon en línia amb el primer tot ubicant la porta en el replà que queda entre aquests dos. De manera que, s’obté l’apropament visual de l’accés des del carrer estant i s’escurça la sensació d’una escala infinita.

Per últim, el pati es sotmet a una neteja superficial que en manté tots els coberts, excepte el cos del bany. El colomar, la lluerna que donava llum a la fusteria de planta baixa i l’antiga cuina es mantenen dempeus. El canvi més significatiu es produeix en el que ara és el safareig que es folra de lames de fusta per tapar l’aïllament tèrmic necessari.