Comerç 4
Reforma interior de nau industrial per magatzem i tenda de material elèctric
Setembre 2004

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: Vicenç Prats (fotògraf) i Xavi Ristol (artista)


El projecte ubica un comerç dedicat a la venda de material elèctric en una nau existent situada en un polígon industrial.

El programa inclou oficines, zona de venda, magatzem i aparcament per al públic.

La solució al tràfic de mercaderies i moviment del personal i clients agafa tanta rellevància en el projecte com la necessitat d’oferir una imatge corporativa clara. Són dos aspectes de la mateixa moneda als quals donem resposta amb la simplicitat distributiva i funcional que s’acompanya d’austeritat en l’ús dels materials; només interrompuda per l’ús dels colors corporatius en elements clau.

L’ús principal, el de magatzem, es resolt ubicant les prestatgeries de gran càrrega en el perímetre i aixecant, com si d’un edifici es tractés, un bloc central amb les prestatgeries de picking a tres nivells.

Les oficines es situen al primer pis de l’altell existent i la zona de venda al seu dessota. El perímetre de tancament d’aquest conjunt es treballa amb bloc de formigó. Aquest es forada amb finestres en posicions aleatòries a nivell de primer pis per garantir la permeabilitat visual de control requerida pel promotor.

Des de l’atri que constitueix l’aparcament, principal accés a les instal·lacions, es té una visió global i entenedora del conjunt: el bloc central de prestatgeries lleugeres i metàl·liques juxtaposat al bloc massís d’oficines i tenda, els accessos a magatzem i zona de venda i, per últim, els colors corporatius que ens senyalen aquells aspectes de la màquina que volem ressaltar.