Bloc d'habitatges 50
Bloc de 14 habitatges i aparcament
Juny 2013

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: David Lamolla (estructura), Betarq (arquitecte tècnic), Proen (instal·lacions) i Mònica Martinez/Starp Studio (fotògrafs)


L'encàrrec del promotor consistia en la construcció d'un bloc d'habitatges per a llogar en una parcel·la cantonera de l'eixample sabadellenc. Amb la peculiaritat, que ja existia un edifici dels anys vuitanta que ocupava part del solar i que es volia conservar.
Analitzant l'edifici existent, es va decidir conservar-ne només l'estructura de formigó armat. Aquest fet que va condicionar fortament l'inici del projecte, esdevé imperceptible amb l'edifici acabat.

L'entorn de l'edifici no oferia atractius de cap tipus i la parcel·la 100% edificable ens obligava a pensar en buidats per garantir ventilació i il·luminació naturals. D'aquestes dues premisses en va sorgir la idea de convertir el buidat en el nucli de l'edifici, en el seu batec, en allò que en recollís el seu pols i la seva vida.
L'edifici passa a ser neutral amb un exterior insípid per focalitzar-se en el seu interior mitjançant un pati que acull els moviments dels habitants del bloc, ja siguin, en sentit vertical com horitzontal.
Un pati que s'intueix des del carrer lluminós i vegetal, i que, només els habitants descobreixen quan es deixen portar cap a l'interior acompanyats pels mateixos revestiments, en parets, sostres i paviment que l'edifici mostra en la seva façana a carrer.

Finalment, l'edifici busca el bon funcionament tèrmic del conjunt que s'aconsegueix gràcies a una bateria de decisions: l'ús de patis per garantir la llum i ventilació natural que permetin la ventilació creuada, el posicionament de la capa d'aïllament tèrmic a la cara externa de la façana trencants ponts tèrmics i assegurant una bona inèrcia tèrmica, l'ús de persianes replegables graduables que permeten el control de la radiació solar i, per últim, el color de la façana i la limitació de la mida de les finestres.

El bloc plurifamiliar pren com a patró una única tipologia d'habitatge que es veurà modificada lleugerament en cada cas. La tipologia escollida és la d'habitatge amb sala d'estar i cuina integrada amb tres habitacions de la mateixa mida.
La posició de l'accés i dels patis de llum respecte l'habitatge farà que tot i l'elecció d'una tipologia única, el resultat sigui divers i l'oferta per diferents tipus de família.