Baranes 24
Disseny de barana de l'escala principal de la Casa Arimón
Setembre 2008

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta) i Núria Bartomeu Pons (arquitecta)
Col·laboradors: Dani Rovira (fotògraf)


La casa Arimón és una important casa senyorial sabadellenca que data de 1858 i que es va sotmetre a una reforma integral modernista l’any 1911 per part de l’arquitecte Josep Renom. El propietari va iniciar la seva restauració fa 9 anys i ens encomanà la tasca de refer totes les baranes de les escales de la casa.

L’escala principal està en una fantàstica caixa d’escala ornamentada amb esgrafiats sobre estuc al foc de l‘any 1911 i sota una lluerna modernista del mateix any. Per al seu disseny, no vam tenir accés a la visió de la barana original.

La barana apareix com un teixit de línies verticals que s’ordeixen seguint la corba de l’escala. D’aquesta manera, s’emfasitza la visió cap a la cúpula de vidre emplomat superior i s’obté la transparència desitjada que permet la visió dels dibuixos de la caixa d’escala.

Les barres de secció rectangular que formen aquesta tela de dibuix irregular s’uneixen entre elles amb els passamans superior i inferior.

Pel que fa el material, s’opta per l’acer que és el que ens ofereix la possibilitat de treballar amb seccions de perfil acurades, i pel que fa al color es pinta amb una imprimació daurada que es sotmet a un procés d’envelliment capaç de reflectir la llum fent la barana un element més permeable.