Aparcament 53
Millora d'aparcament comercial a Sabadell
Juny 2008

Autors: Marta Domedel Puig (arquitecta), Núria Bartomeu Pons (arquitecta) i Marc Duran (dissenyador)
Col·laboradors: Vicenç Prats (fotògraf)


L’aparcament per als clients d’una empresa de material elèctric i il·luminació constitueix l’àmbit d’actuació del projecte. Es treballa amb una intervenció superficial que no en modifica la distribució ni la coberta.

L’objectiu de la proposta persegueix garantir la identificació de l’usuari amb la imatge de l’empresa en qüestió, ja que, l’aparcament es situa en un edifici a part.

Pintar i il·luminar artificialment són la resposta a la materialització del projecte. Les dues accions són la cara oposada de la mateixa moneda, en tant, que parlar de color és parlar de llum i parlar de llum és parlar de color.

Primerament, es pinta el tub d’accés íntegrament de color negre, dramatitzant l’efecte de manca de llum de l’espai sota l’edificació. Seguidament, es passa a l’interior d’illa on els colors emprats són el vermell i gris corporatius de gran vivesa gràcies a la llum natural. El contrast no deixa indiferent. Sobre les parets, i sense deixar la pintura com a mitjà, es retolen les places d’aparcament i el logotip de l’empresa.

La il·luminació segueix els criteris proposats en el tractament del color. En el tub negre es crea un efecte espectacle que garanteix el nivell d’il·luminació necessari defugint la il·luminació de l’espai mateix. En el pati d’illa, es ressalta el color vermell corporatiu posant l’accent sobre els logotips.